Pliki COOKIES

Polityka Prywatności – Pliki COOKIES (Ciasteczka)

Niniejszy dokument stanowi integralną część regulaminu i dotyczy wyłącznie przeglądania zawartości Strony  https://www.e-bagazniki.pl

Administratorem danych jest Radosław Andruszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą PHU ANDRA ANDRUSZKIEWICZ RADOSŁAW z siedzibą przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 37, 10-577 Olsztyn, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki pod numerem 

NIP: 7392997462, REGON 511416127, dalej jako Administrator.

Pliki Cookies – są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące do przeglądania zawartości Sklepu, które przechowywane są na urządzeniu ostatecznym (np. komputerze) Użytkownika. Pliki Cookies, którymi posługuje się Administrator nie służą do zbierania danych osobowych Użytkowników. Użytkownik ma możliwość podjęcia decyzji o stosowaniu Plików Cookies na swoim Urządzeniu.

Administrator informuje, że ruch na stronie jest monitorowany przez statystyki Google Analytics i ma to na celu gromadzenie danych o sposobie korzystania i popularności Sklepu. Korzystając ze stron Sklepu, Użytkownik zgadza się na analizowanie jego danych przez Google Analytics.

 

Włączanie/wyłączanie plików Cookies

 

Użytkownik w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień przeglądarki.

Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania Plików Cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

Administrator informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalność Sklepu.

Administrator  zobowiązuje się do bezpiecznego przechowywania danych i nie odstępowania ich osobom trzecim.

Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych oraz ma możliwość zgłoszenia żądania usunięcia bądź poprawienia danych poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

Nasza strona wykorzystuje mechanizm plików cookies. W plikach cookies zapisujemy informacje służące do prawidłowego działania funkcjonalności strony, w celach reklamowych i statystycznych. Ustawienia obsługi cookies możesz zmienić w urządzeniu do obsługi internetu (zwanym najczęściej przeglądarką).